Arealberegning

Denne side er under opbygning. Nedenstående er ikke gældende. Sept. 2018

Ved udregning af brandsårets areal medregnes al dermal og subdermal skade (2. grad og al 3. grads forbrænding), men ikke 1. grad.Arealet defineres ud fra antal % forbrændt af den totale kropsoverflade (% af TBSA).

Til vurdering af brandsårsarealet bruges 9% reglen som er rimelig nøjagtigt når det angår voksne (figur 1), men ikke brugbar hos børn under 9 år. Ifølge 9 %-reglen udgør en arm 9 %, et ben 18 %, kroppens for- og bagside hver 18 % og hovedet 9 %.

 

 

Hos børn er proportionerne anderledes end hos vokse, hvorfor overflade/vægt ratioen er større hos børn. Derfor skal 9%-reglen modificeres. For hvert år patienten lever (fra 0-9 år) tages 1% fra hovedet og lægges til underekstremiteterne (figur 2).

Ved estimering af mindre eller spredte brandskader kan det være praktisk at bruge patientens egen håndflade, som udgør 1 % af kropsoverfladen – dette gælder for både børn og voksne. En afvigelse fra denne regel ses hos svært overvægtige personer, hvor der ikke er faste regler for vurdering af omfanget, men hvor man i større grad må lægge sig op af timediureserne for at opnå den mest korrekte væske-resuscitering.

Man udregner brandsårets udstrækning ved først at indtegne den dermale og den subdermale forbrændingsudstrækning på tegningen. Herefter opskrives i listen til venstre på skemaet, hvor mange procent der er på de forskellige lokalisationer, og endelig lægges sammen. Hvis man er i tvivl og har meget store brandskader, kan man gøre det, at den ene læge udregner forbrændt område. Den anden læge udregner ikke-forbrændt område. Når det lægges sammen, skulle det gerne give 100%. Hvis deviationen er større end fra 95-105, gentages udregningen, men således at de to læger bytter område.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close