Arealberegning

Kun 2. og 3. grads læsioner medtages i beregning af brandsårsarealet.                      

Det samlede brandsårsareal angives i procent (%) af den totale legemsoverflade/total body surface (TBSA).

Der findes flere metoder til at beregne arealet af brandsårsskaden, se herunder:

Rules of nine: Kroppen inddeles i områder af 9% (figur 1).                                          Kan anvendes til voksne, men ikke til børn (<9 år) da børn ikke har de samme proportioner som voksne.                                                                                    Ifølge 9%-reglen udgør en arm 9%, et ben 18%, kroppens for- og bagside hver 18% og hovedet 9%. 

    

Pædiatrisk Rules of nine: Hos børn er proportioner og komposition anderledes end hos voksne, hvorfor overflade/vægt ratioen er større hos børn. Derfor skal 9%-reglen modificeres. For hvert leveår (fra 0-9 år) tages 1% fra hovedet og lægges til underekstremiteterne (figur 2).

Patientens håndflade: Patientens hånd (hele håndfladen til spidsen af alle 5 fingre) svarer til 1% af arealet.  Dette gælder for både børn og voksne. Svært overvægtige er en undtagelse fra denne regel (figur 3).                                                                              

Hvis man er i tvivl og har meget store brandskader, kan man gøre det, at den ene læge udregner det forbrændte område, mens en anden læge udregner det ikke-forbrændte område. Når det lægges sammen, skulle det gerne give 100%. Hvis deviationen er større end fra 95-105, gentages udregningen, men således at de to læger bytter område.

Print Friendly, PDF & Email
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close