Brandsår uforenelige med overlevelse

Brandsår kan være uforenelige med overlevelse i tilfælde hvor skadens karakter sammenholdt med patientens øvrige tilstand gør, at tilstanden er uforenelig med liv. 

I disse tilfælde er livsforlængende behandling derfor uden mening, og der skal ikke opstartes væskeresucitationsbehandling.  

    Prognosen for patienter med brandskader afhænger af alder, brandsårets udstrækning, komorbiditeter og behandling.

Beslutningen om ikke at opstarte resucitation tages af bagvagten på skadesstedet evt. i samråd med Rigshospitalets vagthavende brandsårslæge/specialeansvarlig brandsårs overlæge og anæstesien. 

I tvivlstilfælde opstartes altid væsketerapi i henhold til instruksen. 

Hvis der er ikke er indikation for resucitation, opstartes palliativ behandling. 

Den palliative behandling

  • iv. drop med 500 ml isoton glucose (OBS: ikke Natrium)
  • Til angst og smertebehandling tilsættes 200 mg morfin og 20 mg diazepam til iv glucosen
  • Infusionshastigheden afgøres af patientens behov, der startes med 24 ml/timer, evt. bolus ved behov

Patienten skal ikke være alene så længe denne er ved bevidsthed. Udover pårørende, skal der skal være en læge eller en sygeplejerske hos patienten. 

I tilfælde hvor behandlingen er udsigtsløs, bør patienten ikke overflyttes til en specialafdeling. Dette er af hensyn til de pårørende, som bliver forhindret i at tage afsked med patienten og udgifter i forbindelse med hjemtransport af den afdøde. 

Denne beslutning tages af den/de ansvarlige læge på skadesstedet, evt. konfereret med bagvagten på brandsårsafdelingen på Rigshospitalet. 

Print Friendly, PDF & Email
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close