Væskebehandling

   Store brandsår fører til hypovolæmi pga. væskeudsivning fra kapillærerne ud i det interstitielle væv. For at undgå brandsårsshock skal patienterne have væske.

Indikationer for væskebehandling:

  • Voksne og børn ≥15 år med brandsår ≥20%
  • Børn ≤15 år med brandsår ≥10%
  • Dehydrerede patienter (fx ældre) som ikke når grænsen for væskeresuscitering, men har viende diureser, gives væsketilskud

Modificeret Parkland formel for væskeberegning 

Første døgns væskemængde gives efter en modificeret Parkland formel med Ringer Laktat:                                                                                                                                                     3 ml x vægt i kg x forbrændt overfladeareal i % (TBSA).                  Fx. 3 ml x 80 kg x 20 % = 4800 ml. Husk at modregne evt. væske givet under transporten.  

Væskemængden gives i 2 perioder:                                                                                1. Periode: 0-8 timer efter skaden. Her gives halvdelen af væskemængden.          2. Periode: 9-24 timer efter skaden. Her gives den anden halvdel af væskemængden.

Væskebehandling skal udregnes fra tidspunktet for skaden, og ikke fra patienten modtages på hospitalet. Patienterne må drikke og spise frit.    

Væskebehandling til børn:

 Den modificerede Parkland formel gives også til børn. Men da børn har en mindre fysiologisk reserve og en større risiko for at udvikle hypoglykæmi, skal de have supplerende glukoseholdig væske til at dækket det basale glucose behov.
.

Væske til børn gives efter princippet 4:2:1

  • 4 ml per kg op til 10 kg
  • 2 ml per kg fra 10-20 kg
  • 1 ml per kg > 20 kg

Fx. skal et barn på 27 kg have:                4 ml x 10 kg = 40 ml/t                              2 ml x 10 kg = 20 ml/t                              1 ml x 7 kg = 7 ml/t                                    I alt 67 ml/t 

Dette gives som 0,9% NaCl med 5% dextrose.                                                        Det basale væskebehov gives når patienten modtages på behandlingssted. Diuresen justeres ved at regulere væsken gives i hht. Parkland formlen.

Væskebehandling
1. periode (8 timer)2. periode (16 timer)
Voksne:
Parkland: 3 ml x kg x TBSA%  
½-delen af væsken i Parkland formlen½-delen af væsken i Parkland formlen
Børn:
Parkland: 3 ml x kg x TBSA%  
Basalt væskebehov:
4:2:1
½-delen af væsken i Parkland formlen
+
Glucoseholdig væske
(= basalt væske behov)
½-delen af væsken i Parkland formlen
+
Glucoseholdig væske
(= basalt væske behov)
NB! Timediuresen er afgørende for justering af væskeindgiften hvorfor ALLE patienter skal have væskeskema.NB! Timediuresen er afgørende for justering af væskeindgiften hvorfor ALLE patienter skal have væskeskema.NB! Timediuresen er afgørende for justering af væskeindgiften hvorfor ALLE patienter skal have væskeskema.

Timediurese (TD):

Afspejler effektmålet ved væskebehandlingen/hydreringen.

Første 2 døgn, hvor brandsårsødemet dannes og det indre væsketab er størst, tilstræbes timediureser på ½ml/kg hos voksne og 1ml/kg hos børn.

I dagene efterfølgende når brandsårsødemet skal udskilles, vil diureserne stige og væskebehandlingen kan nedjusteres til patienten overgår til peroral indgift.

Ved væskebehandling SKAL der anlægges kateter for at kunne monitorere behandlingen. Kateteret skal fjernes så snart patienten er ude af væsketerapien, medmindre der er andre indikationer for at lade det ligge (fx ITA pt., brandsår på genitalier mm).

Print Friendly, PDF & Email
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close