Læge i almen praksis

I Danmark søger ca. 12.000 lægebehandling for forbrændinger hvert år.  Der omkommer i gennemsnit ca. 80 mennesker om året ved brandulykker i Danmark. Der er langt flere brandsår, som behandles i hjemmene uden involvering af sundhedspersonale.

Forbrændinger rammer oftest børn i alderen 0-2 år, skoldning er den hyppigste årsag.

18-35 år – højeste incidens for forbrændinger (mand:kvinde ratio 2:1, både for skade og død)

2/3 af brandskaderne opstår i hjemmet, især i køkkenet, af disse er 50 % skader ved skoldning.

Når patienter henvender sig med en brandskade i almen praksis, skal lægen vurdere skaden, og iværksætte behandling med skylning samt henvise til skadestue. Ved større skader eller tvivlsspørgsmål kan vagthavende på Rigshospitalet kontaktes.

Print Friendly, PDF & Email
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close