Læge i almen praksis

I Danmark søger ca. 12.000 lægebehandling for forbrændinger hvert år.  Der omkommer i gennemsnit ca. 80 mennesker om året ved brandulykker i Danmark. Der er langt flere brandsår, som behandles i hjemmene uden involvering af sundhedspersonale.

Forbrændinger rammer oftest børn i alderen 0-2 år, skoldning er den hyppigste årsag.

18-35 år – højeste incidens for forbrændinger (mand:kvinde ratio 2:1, både for skade og død)

2/3 af brandskaderne opstår i hjemmet, især i køkkenet, af disse er 50 % skader ved skoldning.

Når patienter henvender sig med en brandskade i almen praksis, skal lægen vurdere skaden, og iværksætte behandling med skylning samt henvise til skadestue. Ved større skader eller tvivlsspørgsmål kan vagthavende på Rigshospitalet kontaktes.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close